calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

FN17 Business Center: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Rikke Agerholm Therkildsen har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Projektchef hos FN17 Business Center. Hun skriver følgende om FN17 Business Centers bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

 

FN17 Business Centers vision for bæredygtighed

At få flest mulige SMV’er med på rejsen og starte deres grønne omstilling og bæredygtige udvikling.

FN17 Business Centers bæredygtige tiltag (i udvalg)

PT er et af vores vigtigste tiltag en skabelon til mindre virksomheder, til at lave deres første bæredygtighedsrapport. Det skal være let og overskueligt og skabelonen – og senere rapporten – skal udgøre starten på deres udviklingsrejse. Den skal give dem et overblik over hvad de allerede gør og hvor potentialet for dem ligger. Den skal hjælpe dem med dokumentation og udpegelse af data og målepunkter. Den skal give indsigt og overblik og fastholde deres ambitioner.

FN17 Business Centers mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Vi bruger meget virksomhederne som cases til at inspirerer andre. Vi beder dem fortælle og holde oplæg og beskrive det de har gjort og har planer om at gøre – både for at anerkende de skridt de har taget og fastholde dem i en fortsat indsats. Og så er det bare sådan at SMV’er bedst inspireres og motiveres af ligesindede, nogen de kan spejle sig i og som ligner dem selv. Derfor er cases og idéudveksling på tværs af virksomheder til events og i netværk (FN17 Business Club) vores bedste redskab.

Vi bruger verdensmålene og de 169 delmål som ramme for dialog og som inspiration for idéer til hvad og hvor virksomhederne kan gøre en forskel. Alle kan finde noget i verdensmålene, som giver mening og støtte formålet og derfor et det en super god ramme for at starte rejsen.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading