calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Eksamen på Aros Mini MBA

Få det fulde overblik over eksamen på Aros Mini MBA!

 

Eksamen på Aros Mini MBA er todelt. Vi laver en samlet vurdering af din præstation, og vi giver karakter efter den nye skala. Du bestemmer selv, om din karakter skal stå på dit eksamensbevis (hvis du fravælger det, vil der stå, at du har gennemført uddannelsen og bestået eksamen).

1. Skriftlig opgave

Efter Mini MBA’ens sidste undervisningsdag får du adgang til den skriftlige eksamensopgave. Din besvarelse skal fylde 5-6 normalsider, hvor en normalside er defineret ved 2.400 anslag inkl. mellemrum per side (se det ved at klikke på “x ord” nederst til venstre i Word). Du har 3 uger til at skrive opgaven. Du må gerne drøfte opgaven med dine medstuderende, men opgaven, du sender til os, skal være helt din egen.

2. Multiple choice-test

Sammen med den skriftlige opgave får du en multiple choice-test via et link. Den består af cirka 30 enkle spørgsmål, der tester nogle af de helt faktuelle ting, du har lært under din Mini MBA-uddannelse.

Ønsker du ikke at tage eksamen?

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Aros Mini MBA. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis for Aros Mini MBA.

Hvad nu, hvis du ikke består eksamen?

Hvis du ikke består eksamen på Aros Mini MBA, kan du vælge en af to veje: Du kan modtage et diplom for deltagelse på Aros Mini MBA (og dermed ikke et eksamensbevis). Eller du kan tilmelde dig en ny eksamen for 2.500 kr. ekskl. moms.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Ring til os på tlf. 70 278 279.

Kursuskategorier

Loading