calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Christina Lindskov har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Forretningschef, Miljø og Klima Afdelingslede hos EKJ Rådgivende Ingeniører A/S. Hun skriver følgende om EKJ Rådgivende Ingeniørers bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

EKJ Rådgivende Ingeniørers vision for bæredygtighed

Vise at bæredygtighed godt kan være en naturlig del af bygge- og renoveringsprojekter.

EKJ Rådgivende Ingeniørers bæredygtige tiltag (i udvalg)

EKJ er en rådgivende virksomhed og kan primært flytte på bæredygtigheden i vores bygge- og anlægsprojekter. Ved udarbejdelse af udbudsmateriale for entreprenører ved små og store byggeprojekter kan indeholde bæredygtighedskrav til entreprenøren. Det kan være i form af krav til at bruge biobrændstof på maskinerne og solceller på mandskabsvogn, det kan være krav om genbrug af materialer og dermed selektiv nedrivning, det kan være krav om metodevalg, der mindsker affaldsmængden eller der kan også indgå social bæredygtighed i projektet. Samtidig kan der udarbejdes LCA på også renoveringsprojekter, selv om det ikke er et lovkrav.

EKJ Rådgivende Ingeniørers mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

Efter krav om håndtering af regnvand på egen grund fra kommunen har vi fået udarbejdet et projekt med etablering af faskiner i tidligere kælderarealer. Faskinematerialet består af nedknust beton fra det eksisterende byggeri således, at faskinerne kan klare en 100 års regn inklusiv det vand, der kommer fra nabogrunden, der ligger ca. 2 m højere og afvander ned til vores nye projekt. Vi fik derved genbrugt beton, sparede bortkørslen af materialer, sparede tilkørsel af nye materialer til opfyldning af tidligere kælder, opfylder kommunens krav til lokal afledning af regnvand og kan håndtere langt mere regn, end lokalplanen egentlig foreskriver, at vi skal. Det var virkelig win-win.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading