calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

8 kompetencer, succesfulde projektledere besidder

E-bogføljeton af Christian Pfeiffer, der er konsulent og underviser i projektledelse og organisationsudvikling.

Din kommunikation som projektleder

Projektlederen bruger næsten al sin tid på at kommunikere på den ene eller anden måde. Og projektlederens kommunikation er den kompetence, hvor der er størst forskel på de fantastiske projektledere og andre projektledere. Det handler både om at kunne kommunikere præcist og være i stand til at lære af og tilpasse sin kommunikation efter den feedback, man får fra interessenterne. Det er et område, hvor projektledere konsekvent overvurderer deres egne evner, for selvom man laver interessentanalyser og kommunikationsplaner, sikrer det ikke en fuld forståelse for interessenternes behov for kommunikation. Lidt firkantet sagt er de fantastiske projektledere klar over, at indtil projektet færdiggør sine leverancer, er kommunikation den eneste leverance i projektet.

Hvad gør den fantastiske projektleder?

 • Forstår sine interessenters behov for kommunikation. Lytter til, hvad interessenterne siger, og hvad de ikke siger – og spørger gentagende gange indtil behovet.
 • Søger feedback på, hvordan kommunikationen blev modtaget og er interesseret i at lære, om kommunikationen havde den ønskede effekt.
 • Taler tidligt med interessenterne. Kommunikation er drevet af modtagernes behov.
 • Laver en skarp kommunikationsplan og holder sig strengt til den, da det gør kommunikationen forudsigelig.
 • Kommunikerer kort og præcist uden unødvendige ord – eller tidsspilde. KISS, keep it short and simple, skal tages helt seriøst!
 • Skaber en åben kanal med interessenterne – det vil sige, taler med dem om selve kommunikationen løbende. Dette er den største forskel i forhold til den almindelige projektleder.
 • Kommunikerer kun det relevante til interessenterne – ikke så meget udenomssnak.

Hvad kan du gøre?

 • Lav en interessentanalyse og kommunikationsplan. Og lav dem flere gange undervejs i projektet.
 • Tal med dine interessenter om deres behov for information – hvad, hvordan og hvornår.
 • Gør din kommunikationsplan skarp. Læg fx det ugentlige nyhedsbrev til afsendelse kl. 8 hver fredag. Og fasthold det tidspunkt – det skaber forudsigelighed.
 • Tal med dine interessenter om, hvordan de oplever din kommunikation – og om de får det ud af den, som de ønsker.
 • Keep it short and simple.

Bliv en toptunet og professionel projektleder på Den Intensive Projektlederuddannelse 

Vi har skruet en projektlederuddannelse sammen, hvor du på 6 intensive undervisningsdage får alle de bedste værktøjer til at styre og lede dine projekter sikkert i mål.

Den Intensive Projektlederuddannelse er for dig, der fungerer som projektleder – hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Læs mere om uddannelsen her.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Forfatteren bag e-føljetonen

Christian er underviser på Den Intensive Projektlederuddannelse. Og ikke nok med at han er en skarp og kompetent underviser, så ved han selv hvad der skal til for at få projekter i hus. Han har nemlig mange års erfaring som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin®, Scrum Master. Desuden er han uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.

 

Kursuskategorier

Loading