calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

8 kompetencer, succesfulde projektledere besidder

E-bogføljeton af Christian Pfeiffer, der er konsulent og underviser i projektledelse og organisationsudvikling.

Hvad gør den fantastiske projektleder?

Inden vi dykker ned i de 8 kompetencer, får du et kort overblik over hvad den fantastiske projektleder egentligt gør. De leverer konstant projekter, der lever op til projektmålene, de håndterer interessenternes forventninger og holder kunden, teamet og organisationen alignet i forhold til projektet. Med andre ord gør de det, som mange finder umuligt!

Du kan gøre det samme ved at fokusere på følgende kompetencer:

#1 Attitude i forhold til det at være projektleder
Denne kompetence handler om at være optimistisk, se projektledelse som en karrierevej, være et sted hvor projektledelse værdsættes, gribe autoriteten i jobbet og vide, at du gør en forskel som projektleder.

#2 Fokus og prioritering
Det handler om at fokusere på det, som er vigtigst for projektet og have formelle eller uformelle systemer til at prioritere sine indsatser. Færre møder og mails, men mere dialog med projektets interessenter.

#3 Kommunikation
Næsten alle projektledere overvurderer deres kommunikationsevner. Derfor skal du fokusere på interessenternes behov som en driver for din kommunikation og ikke mindst søge feedback på, hvordan kommunikationen virkede for dem. Og sørg for, at din kommunikation er kort og præcis.

#4 Tilgang til projektet
Brug tid på projektplanlægningen – mere tid end især din ledelse finder nødvendigt. De ønsker oftest eksekvering så hurtigt som muligt, men det hæmmer projekternes succes. Og få en faglig viden om det, som du er projektleder inden for.

#5 Relationer og konflikthåndtering
Byg relationer og brug dem – også selvom de ikke er en del af projektteamet. Og sørg for at konflikterne enten løses hurtigt eller slet ikke får lov til at opstå ved at forstå dine interessenter og reagere hurtigt, når det er nødvendigt.

#6 Alignment i projektet
Kend din virksomheds strategiske mål. Og hvordan dine projekter er koblet til dem. Det skal kommunikeres løbende i projektet, så interessenterne ved, at dit projekt er strategisk vigtigt. Giv dit team feedback, og understøt projektledelse som faglighed internt i virksomheden.

#7 Håndtering af issues i projektet
Erkend, at der vil være issues i projektet og håndtér dem systematisk med en log. Vær aktiv i forhold til issues hele tiden – og vid, at det ofte handler om at bringe de rigtige interessenter sammen for at få dem løst.

#8 Lederskab
Du leverer projekter og leder mennesker, så brug energi på at lede dem. Tilpas din lederstil til projektet, projektdeltagerne og hvor projektet er lige nu. Led ved at udvise det gode eksempel – det skaber respekten omkring dig.

Bliv en toptunet og professionel projektleder på Den Intensive Projektlederuddannelse 

Vi har skruet en projektlederuddannelse sammen, hvor du på 6 intensive undervisningsdage får alle de bedste værktøjer til at styre og lede dine projekter sikkert i mål.

Den Intensive Projektlederuddannelse er for dig, der fungerer som projektleder – hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Læs mere om uddannelsen her.

Derfor fejler 8 ud af 10 projekter

Forfatteren bag e-føljetonen

Christian er underviser på Den Intensive Projektlederuddannelse. Og ikke nok med at han er en skarp og kompetent underviser, så ved han selv hvad der skal til for at få projekter i hus. Han har nemlig mange års erfaring som konsulent og underviser inden for projektledelse- og porteføljeledelse samt organisationsudvikling.

Han er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse og har en række uddannelser og certificeringer som han inddrager i undervisningen, bl.a. PMP®, PRINCE2®, Belbin®, Scrum Master. Desuden er han uddannet proceskonsulent, er lektor, har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og er ICC-certificeret coach.

 

Kursuskategorier

Loading