calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Bramming Plast-Industri: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Mette Buus Vesterholm har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er QA & Compliance Specialist hos Bramming Plast-Industri A/S. Hun skriver følgende om Bramming Plast-Industris bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed.

Bramming Plast-Industris vision for bæredygtighed

Vores vision er at skabe bæredygtige løsninger for vores kunder gennem industrielle og skalerbare processer. I samarbejde med lokale og globale partnere, har vi en ambition om at lede vejen indenfor polyuretanindustrien til en cirkulær økonomi. For at opnå det ønsker vi at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og løse problemer med genanvendelse af vores produkter efter endt levetid. Vi vil være en del af løsningen.

Bramming Plast-Industris bæredygtige tiltag (i udvalg)

Fossile ressourcer er begrænsede, og vi har alle et fælles ansvar for at nedbringe forbruget. Vi arbejder derfor målrettet med alternative løsninger.

Polyuretan består i sine grundsten af hovedkomponenterne isocyanat og polyol, som udvindes af råolie fra undergrunden. Det kan i sagens natur ikke fortsætte, og derfor har BPI indgået et samarbejde med vores kemileverandør BASF om levering af kemi til fleksibelt komfortskum efter biomasse balance-princippet produceret af råvarer udvundet af organisk biomasse-affald.

REDcert2-ordningen bekræfter gennem en uafhængig tredjepartscertificering, at BASF har erstattet den nødvendige kvantitet af fossile brændstoffer med råvarer udvundet af biomasse til produktion af den leverede kemi til BPI.

Mekanisk genanvendelse af brugt madrasskum

Siden 1980`erne har BPI granuleret fraskær fra vores produktion af bløde skumtyper og omdannet det til et granulatskum, vores varemærke Setex®.

Dette er blevet udvidet med en ny Setex® kvalitet, som er produceret af brugt madrasskum. Første trin var et samarbejde med Københavns Kommune i et projekt, hvor vi sammen beviste at kasserede madrasser kan genbruges til granulatskum i vores eksisterende produktionsfaciliteter. Indtil Københavns Kommune har etableret en indsamlingsordning for madrasser i Københavns Kommune, producerer BPI granulatskum af brugt madrasskum fra Holland, hvor en indsamlingsordning allerede er implementeret.

Bramming Plast-Industris mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

BPI`s ledelse er blevet så bidt af bæredygtighedsagendaen, at de har lavet et vidensunivers på BPI`s hjemmeside, hvor de fortæller om BPI`s bidrag til en cirkulær omstilling indenfor branchen, og hvor vores direktør fortæller om processen ved at udarbejde BPI`s ESG-rapport.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading