calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Amesto TechHouse: Bæredygtige tiltag og vision for bæredygtighed

Hvem har deltaget på vores uddannelse?

Lena Nørbæk har taget Mini MBA i Sustainability Management. Hun er Customer Sucess Manger og står for salg, marketing og kundesucces hos Amesto TechHouse. Hun skriver følgende om Amesto TechHouses bæredygtige tiltage og vision for bæredygtighed.

Amesto TechHouses vision for bæredygtighed

PEOPLE, PLANET, PROFIT ER EN GOD EJERSTRATEGI

Lønsomhed og bæredygtighed bør ikke ses som to forskellige størrelser, men som to sider af samme sag, siger Arild Spandow, CEO for Amesto. Ejerne af Amesto har valgt at ændre et tidligere ensidigt fokus på overskud til øget fokus på samfund og mennesker gennem det, der kaldes den tredobbelte bundlinje.

Det er en god forretning at tænke tredobbelt bundlinje. Det mener vi i Amesto. Vi vælger at kalde det Corporate Social Value, fordi vi ser værdien i det arbejde, vi udfører, og det vi tilfører – både til vores selskab og til det samfund, vi opererer i. Corporate Social Value (CSV) skaber stolthed og mening omkring det arbejde, vi udfører, og det selskab, vi bygger.

I 2020 implementerede vi tredobbelt bundlinje som vores forretningsstrategi. Det betyder, at vi måler resultater på både “People”, “Planet” og “Profit”. Det er ikke længere nok kun at få succes på ét område. Vi ønsker resultater på alle tre. Inden udgangen af ​​2023 skal alle vores virksomhed, ledere og medarbejdere have en tredobbelt bundlinje som en integreret del af de opgaver og projekter, de udfører. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men fordi det betaler sig. Målet er at løse nogle af de helt store udfordringer, vi har i samfundet i dag.

Amesto TechHouses bæredygtige tiltag (i udvalg)

AMESTO ACES – Forenet mod udelukkelse.

Udelukkelse er en kæmpe social udfordring. Derfor startede vi Amesto Aces. Målet er at skabe muligheder, hvor andre ser udfordringer og at give unge, der er faldet uden for arbejdsmarkedet, en karriere.

I samarbejde med Salesforce tilbyder Amesto Aces unge mellem 18 og 30 år muligheden for at blive certificerede Salesforce-konsulenter. Der er meget at hente ved innovativ tænkning, og når det kommer til bemanding, er dine bedste medarbejdere måske ikke nødvendigvis dem, du troede.

Amesto Aces opstod som et resultat af et joint venture indgået mellem Amesto og Ahmed Hassan, Liban Khader Salad og Abukar Hassan. De har flere års erfaring fra den sociale iværksætter “Ideal Security AS”, som er involveret i forebyggelse af udstødelse. De blev for nyligt kåret til ”Social Entrepreneur of the Year 2022” ved NHO’s Årskonference.

BERGEN HAVN – Europas mest bæredygtige og innovative havn?

Bergen Havn har sat et ambitiøse mål. Ikke alene ønsker de at fremstå som attraktive for kunder, besøgende og lokalsamfundet, de ønsker også at være en nul-emissionshavn. I dag foregår 80 % af den globale transport af varer ad søvejen. Skibsfartssektoren står for 2,5-3 % af de globale drivhusgasemissioner, men dette tal vil stige til 10 % i 2050, hvis vi fortsætter på vores nuværende kurs.

I Norge er drivhusgasemissionerne for skibsfart og fiskeri 7 %, men Norges Rederiforening vil være klimaneutral i 2050.

Amestos opgave er at hjælpe Bergen Havn med at nå sine mål. Amesto Solutions vil levere en løsning, så Bergen Havn kan følge udviklingen af vigtige KPI’er, såsom “Environmental Port Index” og “miljødifferentierede havneafgifter”.

Vi vil forenkle, digitalisere og automatisere disse processer i vores drift, og vi vil indsamle indsigt fra en række forskellige kilder i et skalerbart datavarehus i skyen. Til sidst vil alt blive samlet i en Power BI-rapporteringsløsning.

RØDE KORS BRUGER AI TIL – Reagerer hurtigere på kriser.

Røde Kors og Amesto har påtaget sig et vigtigt projekt sammen. Målet var at sikre, at Røde Kors kunne reagere hurtigere og mere effektivt på COVID-19-krisen på global basis.

International Federation of Red Cross er aktiv i 192 lande med 160.000 lokale afdelinger. Udfordringen indebar, at alle disse regelmæssigt indsendte fritekstrapporter om status for COVID-19-udfordringer.

Omkring 70 % af disse rapporter var på engelsk, mens resten var på forskellige lokale sprog. At læse og forstå dem tog tid, og det var således stort set umuligt at prioritere bidrag og ressourceanvendelse.

Amesto NextBridge brugte de allernyeste fremskridt inden for naturlig sprogbehandling (NLP) for at sikre, at tekstanalyserne var op til menneskelige standarder. Algoritmen læste hurtigt alle de tusindvis af rapporter, kategoriserede dem og forstod dem. Som et resultat kunne hjælpen nå frem hurtigt og effektivt.

Vital for Røde Kors – en verden af muligheder for alle andre.

Amesto TechHouses mest kreative tiltag inden for bæredygtighed

AI I KAMPEN MOD BI-DØDELIGHED – Bee Future.

I 2020 vandt et hold fra Amesto NextBridge SAS Hackathon med deres biprojekt i samarbejde med firmaet BeeFutures.

Dette projekt handlede om at gøre biernes liv lettere, så de kan leve længere og bidrage til den fortsatte produktion af mad til verdens befolkning. Bier er faktisk biosensorer, der kan bruges til at forstå økosystemet. Ved at bruge AI og avanceret videoanalyse af bistader for at analysere bi dansen, kan vi se, hvor bierne har hentet deres mad fra, og hvor biavlere skal flytte deres bistader for at lette biernes arbejde.

Danmarks største katalog over bæredygtige tiltag

Vi har spurgt studerende og tidligere studerende på vores uddannelse i bæredygtighed, om de vil løfte sløret for de bæredygtige tiltag, de har været med til at iværksætte på deres arbejdsplads. Vi håber, at du her vil finde inspiration og nye idéer til bæredygtige tiltag hos jer selv, så vi sammen kan accellere den bæredygtige omstilling!

Læs mere om vores Mini MBA i Sustainability Management.
– udviklet sammen med professor Steen Hildebrandt.

Find hele kataloget over bæredygtige tiltag her.

Kursuskategorier

Loading