vi tilbyder. 

7 hands-on konsulentydelser, der hjælper jer til at arbejde mere strategisk og forretningsdrevet med jeres kompetenceudvikling.

1. Competence Mapping &
GAP-analyse

Halvdelen af jeres udgifter til kompetenceudvikling er sandsynligvis spildt, men ved I hvilken halvdel? Få viden om, hvor I helt konkret kan skabe værdi for organisationen via kompetenceudvikling. Få viden om, hvilke kompetencer medarbejderne reelt har (fordelt på jobprofiler). Og få viden om, hvilke kompetencer, der vil hjælpe organisationen med at nå de strategiske mål for fremtiden hurtigere.

3. Outsourcing af kursusadministration

Brug kræfterne på det, I gør bedst. Og lad os gøre det samme. Vi har effektivt administreret tusindevis af kurser gennem de sidste to årtier, og vi kan også hjælpe jer!

5. Udvikling af digitale læringsforløb

Vi designer og udvikler jeres unikke digitale læringsforløb, hvad enten det handler om e-learning, virtuel læring eller MOOCs (Massive Open Online Courses). 

7. Udvikling af karriereforløb

Overvejer I at designe og udvikle karriereforløb for hele for arbejdspladsen (eller for en særlig afdeling)? Sådanne forløb giver retning for medarbejderne og motiverer dem til at styrke deres kompetencer og nå de næste trin. Vi hjælper jer til at udvikle forløbene og styrer jer uden om alle faldgruberne.

2. Udvikling af stærk læringskultur på arbejdspladsen

Vi analyserer og vurderer jeres nuværende læringskultur, hjælper jer til at formulere en strategi, udvikler en handleplan og guide til lederne – og træner lederne (via e-learning) i at få det hele til at leve i dagligdagen.

4. Effektivisering af kursusadministration

Mange HR-medarbejdere bruger for meget tid på HR-administration. Vi foretager en analyse af jeres kursusadministration og hjælper jer til at digitalisere og effektivisere den med henblik på at frigive ressourcer til mere værdiskabende HR-arbejdsopgaver.

6. Effektiv digitalisering af onboardingforløb

Som ny medarbejder er der meget, der skal læres, og det er helt afgørende for den nye medarbejders fastholdelse i stillingen – og for jeres organisation – at oplæringen er effektiv, smidig og korrekt. Oplæringen kræver samtidig store ressourcer fra de ‘gamle’ medarbejdere. Så hvad med, at vi sætter strøm til oplæringen i jeres organisation?

8. Sparring med ledelsen og HR med henblik på strategisk kompetenceudvikling

Vi rådgiver og giver sparring med HR-chefer, HR-medarbejdere og organisationers topledelser med henblik på at arbejde mere strategisk med organisationens kompetenceudvikling.

Læs også om vores inspirationsoplæg og om vores mindste konsulentydelse, assessment


Skal vi tage en snak?

Giv os et helt uforpligtende kald, og fortæl lidt om jer og jeres situation. Så tager vi den stille og roligt derfra. Ring til Anders Rosenlund på tlf. 70 278 279.