Competence mapping & GAP-analyse

Halvdelen af jeres midler til efteruddannelse er sandsynligvis spildte. Men ved I hvilken halvdel? Lad os kortlægge alle organisationens kompetencer (nu og løbende) og lad os i fællesskab sammenholde resultaterne med organisationens strategiske mål!

Hånden på hjertet:

Er kompetenceudviklingen hos jer tæt forbundet med organisationens strategiske mål? Eller er udvælgelsen af kurser og efteruddannelse lidt op til medarbejderne selv?

competence mapping, kompetence kortlægning

Projektet består af 3 trin (og vi laver størstedelen af arbejdet)

Projektet er mere enkelt, end det umiddelbart lyder til. Og vi laver størstedelen af arbejdet. Kort fortalt handler det om 3 trin:

1. Sammen med jer afklarer vi, hvilke medarbejderkompetencer, der særligt hjælper jeres organisationen til at nå de strategiske mål hurtigere og bedre. Vi ser både på generelle kompetencer, som alle skal besidde, og på kompetencer for de enkelte jobroller.

2. Alle afdelingsledere scorer deres medarbejdere på de udvalgte kompetencer (via PC eller mobil-app).

3. Vi udarbejder en rapport til jer med visualisering af jeres kompetence-gap samt vores anbefalinger. Og vi giver jer adgang til systemet, hvor I kan se alle resultaterne i detaljer: Overordnet for organisationen / afdelinger / jobroller / de enkelte medarbejdere. Afdelingslederne får desuden adgang til deres eget teams resultater.

Vi anbefaler, at GAP-analysen laves én gang årligt og integreres naturligt i fx MU-samtalen.

Hvad er Competence Mapping?

Competence Mapping giver jer et overblik over de kompetencer, medarbejderne har, sammenholdt med de kompetencer jeres organisation skal bruge for at nå de strategiske mål.

Ved hjælp af en enkel analyse får I en konkret visualisering af, hvor stort jeres kompetence-GAP er.

I bliver dermed klogere på, hvordan I bedst styrker organisationen til at nå de strategiske mål. Men I bliver også klogere på, hvor I lige nu spilder penge på kompetenceudvikling, der ikke hjælper organisationen fremad.

Kortlægningen integreres fremadrettet i jeres øvrige processer (i fx MUS), så I kan følge udviklingen – og så I altid har et realtime overblik over organisationens, en afdelings eller en konkret medarbejders kompetence-GAP’s

competence mapping

Giv os et kald og hør mere!

Giv os et helt uforpligtende kald, og fortæl lidt om jer. Så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ring til uddannelseschef Anders Rosenlund på tlf. 70 278 279.


De 5+5 fordele ved at lade os hjælpe jer med Competence Mapping

De 5 primære fordele for jer:

1. I vil kunne se, præcis hvor kernekompetencerne halter (og dermed stikker en kæp i hjulet på organisationens strategiske mål).

2. I finder ud af, hvor I spilder penge på kurser og uddannelser, der reelt ikke styrker organisationen.

3. I får det fulde overblik over, hvor gode medarbejderne (eller afdelingerne eller de forskellige jobroller) er til at løse deres kerneopgaver.

4. I får overblik over, om medarbejderne formelt og lovmæssigt har de rette certificeringer og kompetencer ift. at udføre deres arbejde (fx ift. produktion eller sikkerhed).

5. Og helt overordnet: I kommer til at arbejde langt mere professionelt og strategisk med medarbejdernes kompetenceudvikling.

De 5 afledte fordele for jer:

1. I får konkrete anbefalinger fra os ud fra et strategisk kompetenceudviklingsperspektiv (og I trækker derfor på vores 14 års erfaring fra kursusbranchen).

2. I får afklaret, hvilke kompetencer der er brug for, at alle jeres medarbejdere har. Og hvilke kompetencer, der er brug for, at de enkelte jobprofiler har.

3. I vil minimere antallet af fejlansættelser, da I bliver langt klogere på, hvilke kompetencer I har brug for i den enkelte ansættelse.

4. Systemet, vi stiller til rådighed, giver afdelingslederne mulighed for at lægge kompetenceudviklingplaner for den enkelte medarbejder.

5. I får mulighed for at sammensætte teams og arbejdsgrupper baseret på kompetencer, så I stiller med det stærkeste hold til en given opgave