calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Bjørn

Bjørn er læreuddannet og har 5 års erfaring med at optimere Excel-værktøjer i en distributionsvirksomhed. Han har været tovholder på at opsætte virksomhedens økonomisystem med Navision, hvilket har givet ham stor erfaring med rapport og databehandling i Excel. Bjørn brænder for at lette hverdagen ved at automatisere behandlinger i Excel.

Kursuskategorier

Loading