calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user
Masterclass i bæredygtighed

Anna Flysjö

Anna er life cycle sustainability manager i Arla Foods. Hun har arbejdet med bæredygtig fødevarefremstilling i næsten 20 år, og siden 2008 har hun sat miljø og bæredygtighed på dagsordenen i Arla Foods. Her fokuserer hun især på strategiudvikling, miljørapportering samt kommunikation og forskning.

Anna har en Ph.d. i drivhusgasudledning ved mejeriproduktion fra Aarhus Universitet.

Anna og Susanne kommer og fortæller, hvordan Arla arbejder med FN’s verdensmål samt hvordan disse verdensmål danner grobund for samarbejder og partnerskaber.

Course categories

Loading