calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user
Masterclass i bæredygtighed

Anna Flysjö

Anna er life cycle sustainability manager i Arla Foods. Hun har arbejdet med bæredygtig fødevarefremstilling i næsten 20 år, og siden 2008 har hun sat miljø og bæredygtighed på dagsordenen i Arla Foods. Her fokuserer hun især på strategiudvikling, miljørapportering samt kommunikation og forskning.

Anna har en Ph.d. i drivhusgasudledning ved mejeriproduktion fra Aarhus Universitet.

Anna og Susanne kommer og fortæller, hvordan Arla arbejder med FN’s verdensmål samt hvordan disse verdensmål danner grobund for samarbejder og partnerskaber.

anna@aroskurser.dk

Kursuskategorier

Loading