calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Alexandra

Alexandra er uddannet civilingeniør. Hun har specialiseret sig i kvantificeringen af miljøpåvirkninger med en M.Sc. i miljøteknologi fra DTU og Ph.d. samme sted.

Som konsulent arbejder Alexandra dagligt med livscyklusvurderinger og klimaregnskaber og hjælper virksomheder og offentlige organisationer med at sikre, at de kan dokumentere deres miljøpåvirkning.

Alexandra har undervisningserfaring fra DTU, bla. fra kurserne ”Life Cycle Assessment of Products and Systems” og ”Advanced Life Cycle Assessment” . Hun sætter en ære i at engagere deltagerne i de aktuelle miljømæssige problematikker, så kursisterne bliver udfordret fagligt og får nye perspektiver på deres arbejde.

Kursuskategorier

Loading