calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Du får hele pakken!

 • 8 lærerige kursusdage, hvor du møder 3 inspirerende undervisere
 • læringsgrupe/studiegrupe, som du mødes med tre gange ud over undervisingen
 • redskaber til at facilitere processer effektivt
 • evnen til at styre dialoger i den ønskede retning og gøre brug af den tilpasse forstyrrelse
 • lærer at handle kreativt, reflekteret og anerkendende
 • overblik over, hvordan du skaber rammerne for forandring og nye idéer
 • konkrete metoder til træning af kommunikation og formidling
 • læringsgrupper så du får trænet din nye viden
 • uddannelsesbevis på ProceskonsulentUddannelsen – og dine nye kompetencer.
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

27.000 kr.

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. undervisningsmateriale og fuld forplejning under uddannelsen. Der er ikke overnatning mellem de enkelte dage. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Hvem bør deltage på uddannelsen?

Proceskonsulentuddannelsen er for dig, der gerne vil blive en dygtigere procesleder, og ønsker at blive bedre til at bruge de talenter og kompetencer, der er i enhver gruppe, til gavn for den opgave virksomheden er sat i verden for at løse. Uddannelsen henvender sig til dig, hvad enten du arbejder som leder, konsulent, underviser eller projektansvarlig.

 

Aros Proceskonsulentuddannelse giver dig 4 knivskarpe moduler over sammenlagt otte kursusdage, hvor du vil arbejde intensivt med alle de områder, du som procesleder og konsulent skal mestre.

Bliv arbejdspladsens vigtigste brik

Du har helt sikkert oplevet, at din virksomhed og dine arbejdsopgaver ændrer sig, og i dag sker det endnu hurtigere end tidligere. Verden forandrer sig og de udfordringer, og den kompleksitet, virksomheder står over for, fordrer flere kvalificerede procesledere, der evner at handle kreativt, reflekteret, anerkendende og nysgerrigt. Der er brug for procesledere, der formår at facilitere de vigtige og frugtbare dialoger og processer, der skal til, for at organisationen, arbejdspladsen og teamet flytter sig i den rigtige retning.

Vi indgår hele tiden i daglige processer, uanset om vi er medarbejdere, konsulenter eller ledere, der berører alt fra hverdagens små rutineprægede driftsopgaver til længerevarende projekter og større strategiske udviklingsprocesser. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan du skal lede processerne på en fremadrettet og resultatskabende måde, så din virksomhed ikke taber værdi som følge af fejlledte processer.

Den tilpasse forstyrrelse

Som procesleder er en af dine vigtigste opgaver at kunne stille nysgerrige, anerkendende og uærbødige spørgsmål, der sætter nye tanker i gang og giver gødning til ny handling. På uddannelsen arbejder vi med, hvordan vi skaber den tilpasse forstyrrelse, der styrer din virksomhed i den ønskede retning. Vi arbejder med forskellige spørgsmålsteknikker, og træner din evne til at stille kraftfulde spørgsmål, der skaber udvikling og refleksion.

Plads til nye tanker og idéer

Hvis vi for alvor vil skabe forandringer, er vi nødt til at gøre noget andet i dag, end vi gjorde i går. Hvis det skal lade sig gøre, er dig og din virksomhed nødt til at være udviklingsparate og tænke i nye kreative baner, der kan føre til bæredygtige løsninger. Løsninger, der ikke kun skal findes på direktionsgangen, men i allerhøjeste grad også i samspillet mellem virksomhedens medarbejdere, brugere, kunder og samarbejdspartnere. Som proceskonsulent er det din rolle at skabe rammerne, for at nye tanker kan se dagens lys og sikre, at alles idéer og bidrag bringes konstruktivt i spil. På uddannelsen får du viden om, metoder til og erfaring med at lede processerne og de vigtige dialoger, der er nødvendige for at din virksomhed flytter sig.

Se mere om alt det, uddannelsen giver dig herunder! OBS! Hvis datoerne for de enkelte moduler ikke passer dig, så kontakt os gerne. Der er mulighed for fleksibilitet i forhold til rækkefølgen af modulerne.

Modul 1 – Systemisk og anerkendende procesarbejde

 • Introduktion til selve uddannelsen som proceskonsulent
 • Forventningsafstemning og behovsafklaring blandt deltagerne
 • Introduktion til proceskonsultation, procesledelse og procesfacilitering som faglighed
 • Indblik i rollen som konsulent, facilitator og procesleder
 • Indblik i systemiske grundprincipper, den anerkendende tilgang, sprogets skabende kraft og kontekstbegrebet
 • Etablering af gennemgående læringsgrupper for uddannelsen
 • Konkrete metoder og træning i kommunikation: Evnen til at stille kraftfulde spørgsmål og at være nysgerrig
 • Konkrete metoder og træning i den anerkendende tilgang: Etableringen af det anerkendende og nysgerrige rum
 • Løbende refleksion, vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af deltagerne.

Modul 1 varer to dage fra kl. 9-16

Modul 2 – Facilitering og co-creation

Modul 2 giver dig to fulde kursusdage fra kl. 9-16.

Modul 3 – Vælg et af disse tre kurser (specialisering)

 • Grafisk facilitering i praksis: Lær et solidt håndværk, der gør dig i stand til at kreere illustrationer, der skaber klarhed, ejerskab og fælles visioner om et projekt.
 • Assertiv kommunikation: Dette kursus lærer dig at skabe anerkendende og positive dialoger. Du lærer konflikthåndtering og hvordan du skal løse en konflikt til gavn for begge parter.
 • Mundtlig kommunikation: Styrk din mundtlige kommunikation så andre hører hvad du siger på en positiv måde. Du bliver bevidst om, hvordan du selv kommunikerer og hvilken effekt det har på dine omgivelser.

Modul 3 giver dig to fulde kursusdage fra kl. 9-16, uanset hvilket kursus der passer dig!

Modul 4 – Procestræning, metoder og værktøjer

 • Konkrete metoder og træning i facilitering af udviklingsmøder: Træning i facilitering af dialogskabende, inddragende og inkluderende metoder. Læringsgrupperne faciliterer øvelser for hinanden (forberedt mellem modul 3 og 4)
 • Endelig udvikling af rammeprogram og procesdesign for interventionerne og læringsgrupper.
 • Udarbejdelse af individuelle handleplaner for fortsat proceslæring
 • Opsamling på læring på uddannelsen: Centrale pointer før, under og efter procesinterventionen.

Modul 4 varer to dage fra kl. 9-16.

Få papir på alle dine kompetencer!

Efter modul 4 får du overrakt vores uddannelsesbevis som et synligt bevis på alle dine nye kompetencer i rollen som proceskonsulent.

Træn dine kompetencer i små læringsgrupper

På uddannelsens første modul danner vi læringsgrupper så du kan komme i dybden med dine nye færdigheder. Mellem de fire moduler (tre gange) får du mulighed for at mødes med din gruppe så I kan træne og reflektere over alle de ting I lærer på uddannelsen.

Hjemmearbejde i læringsgrupper mellem modul 1 og 2:

 • Forventningsafstemning internt i læringsgruppen: Hvordan vil I gøre brug af hinanden og yde støtte undervejs?
 • Sparring med hinanden i læringsgruppen om egen praksis i forhold til procesledelse.
 • I skal vælge et fokus for jeres individuelle afsluttende procesinterventioner i egen praksis.

Hjemmearbejde i læringsgrupper mellem modul 2 og 3:

 • Indledende forberedelse af procesinterventioner i egen praksis.
 • Sparring med hinanden i læringsgruppen om mulige designs for procesinterventioner.

Hjemmearbejde i læringsgrupper mellem modul 3 og 4:

 • I skal forberede rammesætning og facilitering af en øvelse på modul 4.
 • Design og planlægning af procesinterventioner i egen praksis (sparring med hinanden).

Hjemmearbejde i egen praksis efter uddannelsen:

 • Facilitere og lede forberedt procesinvention i egen praksis.

Dit udbytte

 • Du får teoretisk og praktisk forståelse for en række anvendte teorier inden for systemisk og anerkendende procesledelse og adgang til en række metoder til facilitering af effektfulde og undersøgende møder og processer, der involverer og engagerer deltagerne.

 • Du får indblik i rollen som procesleder og de mange muligheder procesfacilitering byder på, og du får en større forståelse for, hvad du skal være opmærksom på, når du leder og faciliterer processer – afhængigt af behovet, konteksten og relationen.

 • Du opnår praksis erfaring med facilitering, spørgsmålsteknikker og ledelse af processer med afsæt i din egen virksomhed, og får sparring og feedback fra dine medkursister.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Arbejdspladsen får en kompetent medarbejder, der kan lede og rammesætte større og mindre møder i organisationen, der sikrer tydelig retning og et fælles fokus og mål.

 • Arbejdsmiljøet og kommunikationen i virksomheden forbedres markant, da møder og processer nu er designet til at involvere og udnytte alle medarbejderes input på en inkluderende og konstruktiv måde, hvor alle bliver hørt og inddraget.

 • Mulighed for at udvikle organisationen og sikre fremdrift ved at have en kompetent procesleder, der evner at stille nysgerrige spørgsmål, der udfordrer og bevæger virksomheden og dens ansatte.

Underviseren tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter kurset let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig uddannelsen, og få en gratis miniguide!

Når du tilmelder dig denne uddannelse, sender vi dig vores lille miniguide ”Få større udbytte af dine kurser”. Med guiden får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus eller en uddannelse til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til Kundechef Nicolai Salomon på nicolai@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

Pris

27.000 kr.

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. undervisningsmateriale og fuld forplejning under uddannelsen. Der er ikke overnatning mellem de enkelte dage. Betaling 21 dage før uddannelsens start.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading