calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Frie Skolers Ledere: Økonomistyring for ledere

Få helt styr på økonomien, og få større frihed i din ledelse! Kursus over to dage med overnatning og fuld forplejning på Kongebrogården uden for Middelfart (ved vandet, naturligvis).

Kurset er giver dig konkret indsigt i

 • budgetlægning og budgetopfølgning
 • regnskabs- og budgetanalyser
 • konterings- og revisionsforhold
 • beregning af embedsomkostninger til prisfastsættelse af ydelser
 • udarbejdelse af ledelsesinformation til bestyrelser og andre eksterne interessenter
 • opbygge kompetencer inden for økonomisk kommunikation
 • opstilling af mål og resultatstyring
 • opstilling af effektiviseringsmål og strategier

 

 

97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Hvem bør deltage på dette kursus?

Kurset er for dig, der som skoleleder har budgetansvar eller ansvar for økonomistyringen på skolen, og ønsker at styrke din grundlæggende viden om økonomistyringens mange facetter – så du kan koble den strategiske styring med driftsøkonomien!

Gør økonomien til en styrke i stedet for en byrde!

Som skoleleder kan du meget vel have del i skolens budgetplanlægning og generelle økonomistyring. Du føler måske, at du har nogenlunde styr på økonomien, men at arbejdet med at få budget, økonomistyring og den daglige drift til at gå op i en højere enhed, til tider dræner dig for både tid og kræfter.

På kurset ser vi på, hvordan du gennem grundlæggende viden om alt det, effektiv økonomistyring indebærer, kan hjælpe dig med at skabe rum og ressourcer i hverdagen, og give dig de økonomiske kompetencer til at arbejde mere målrettet med at føre dine visioner for skolen ud i livet!

Dyk ned i økonomien og styrk din faglige ballast

Vores kursus i økonomistyring for skoleledere afholdes over to sammenhængende dage med overnatning, og derfor får du både tid og rum til at få et godt greb om økonomistyringsformål og dine virkemidler i løbet af kurset. Du får indblik i, hvordan økonomistyring virker og håndteres på forskellige organisatoriske niveauer i skolen, så du bedre kan tilpasse din økonomiske ledelse de konkrete behov. På den måde giver kurset dig en langt større faglig sikkerhed i de ledelsesmæssige beslutninger, du tager på baggrund af økonomien.

Lær de økonomiske termer fra A-Z

På kurset gør vi en dyd ud af at lære dig de relevante og gældende økonomiske termer for de styringsmæssige handlinger, du foretager. På den måde styrkes din kommunikation med andre interessenter i forhold til den økonomiske drift, og det bliver lettere at nå en fælles forståelse for, hvilke beslutninger der er de rigtige at træffe.

Du får desuden konkret viden om offentlige og private leverandørvirksomheders budgetlægningsmetoder, regler og vilkår. Så kan du altid bibeholde det store helikopterperspektiv på økonomien og den daglige drift, selv når andre spillere inddrages!

Det er helt utroligt, hvordan alle AROS’ undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder og medarbejderes udfordringer. De tilpasser deres undervisning til lige præcis vores behov. 3. kursus i træk med AROS har bestemt ikke skuffet!

Louise Bruun Christensen - Copenhagen Business School

Dit udbytte

 • Du får et større spillerum i din hverdag som skoleleder, fordi du i den daglige drift kan tænke økonomisk styring som et vigtigt og brugbart værktøj i stedet for en tung byrde, der kan være uoverskuelig

 • Du bliver en bedre leder, fordi du bliver i stand til at sammentænke det økonomiske perspektiv mere organisk med dine mere relationelle målsætninger for skolen

 • Med et solidt greb om økonomien bliver det lettere for dig at nå dine målsætninger og visioner som leder inden for en overskuelig tidsramme og med langt bedre resultater over hele linjen.

Din skoles udbytte

 • Skolen som helhed drager nytte af dine nye kompetencer og din viden om de vigtigste styringsmæssige aspekter, når der skal tales om budgetansvar og delansvar for den samlede økonomiske ramme

 • Når den økonomiske styring falder dig mere naturligt, bliver der plads til at fokusere på andre ledelsesmæssige områder – og det kan være med til at udvikle skolen mod nye retninger i fremtiden - på en sund måde

 • Du får de kompetencer, det kræver at bibeholde en god og frugtbar relation med bestyrelsen og andre interessenter, der særligt fokuserer på de økonomiske aspekter af din ledelse og den daglige drift, og det kommer skolen til gode!

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Efter kurset sørger underviserne for, at du let kan bruge dine nye redskaber og din nye viden der, hvor du er.

Tilmeld dig kurset, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Mikkel

Mikkel har en lang karriere i økonomistyring, budgetarbejde og politisk betjening bag sig. Han har stor erfaring som økonomisk rådgiver i flere konsulenthuse, hvor han har specialiseret sig inden for offentlige organisationers udvikling af strategisk ledelse og økonomistyring.

Mikkel ved, hvordan han kan få økonomistyring til at skabe værdi for netop dig og din skole.

Fuld profil

Pris

6.500 kr.
/ Prisen er inklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale, overnatning og fuld forplejning under kurset. Betaling en uge før kursusstart.

Prisen er inklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale, overnatning og fuld forplejning under kurset. Betaling en uge før kursusstart.

Varighed: 2 dage (kl. 9-16)

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading