calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Den Nye Offentlige Lederuddannelse

Den Nye Offentlige Lederuddannelse er en effektiv lederuddannelse målrettet to lederprofiler: Dig, der har taget en diplomuddannelse eller akademiuddannelse i ledelse for mere end 5 år siden og nu søger en opdatering. Og dig, der er på udkig efter et kort og effektivt alternativ til diplomuddannelsen eller akademiuddannelsen i ledelse.

De 5 bedste grunde til at tage Den Nye Offentlige Lederuddannelse!

 1. Du får en yderst ambitiøs offentlig lederuddannelse udviklet i tæt samarbejde med Danmarks førende offentlige ledelseseksperter
 2. Du får en lederuddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, e-learning, øvelser og en afsluttende eksamen
 3. Lederuddannelsen indfører dig i de klassiske offentlige ledelsesfag, men giver dig samtidig viden om digitalisering og fremtiden for offentlige ledere
 4. Du får et omfattende pensum, der består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det er desuden på dansk
 5. Du får via din studiegruppe et stærkt netværk, som du kan trække på gennem hele din karriere.

HUSK: Deltager I flere fra samme arbejdsplads, så sparer I 1.500 kr. pr. deltager. 

Varighed: 6 måneder med blandt andet 6 undervisningsdage (kl. 9-17)

Hvem bør deltage på Den Nye Offentlige Lederuddannelse?

Den Nye Offentlige Lederuddannelse er for dig, der vil tage det næste skridt i din karriere! Du er typen, der ser fremad og tænker proaktivt. Du har et drive, og du har ambitioner – på dine egne vegne, og på vegne af din arbejdsplads og dine kolleger!

Uddannelsen er både for offentlige ledere, der ikke har taget en lederuddannelse – og for offentlige ledere, der tidligere har gennemført en diplomuddannelse eller akademiuddannelse i ledelse.

Det er vores klare erfaring, at du vil have stor gevinst af at sparre med andre offentlige ledere fra forskellige ledelsestrin og brancher. Det er kontraproduktivt for en lederuddannelse som denne at udelukke deltagere ud fra deres alder, erfaring, ledelsestrin eller branche. Der er derfor ingen formelle optagelseskrav til Den Nye Offentlige Lederuddannelse.

Deltag på vores mange kurser og uddannelser ligesom ...

97,9 %

af deltagerne mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

 

Anbefalet af professor i ledelse Steen Hildebrandt:

 

Steen hildebrandt, offentlig lederuddannelse

“Tiden er til korte efteruddannelser. Den Nye Offentlige Lederuddannelse fra Aros Business Academy rammer lige ind i behovet for den moderne offentlige leder. Med topprofessionelle undervisere der har bred erfaring at trække på. En ægte nyskabelse.”

 

Kan tages selvstændigt eller som overbygning til diplomuddannelse eller akademiuddannelse

Du kan tage ‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse’ som en helt selvstændig lederuddannelse. Men du kan også bruge den som ‘en opdateret overbygning’, hvis du i forvejen har taget en dimplomuddannelse eller akademiuddannelse i ledelse. Her får du nemlig et brush-up på den vigtigste viden inden for offentlig ledelse.

Bliv en bedre leder i praksis på blot 6 måneder!

På blot 6 måneder (med bl.a. 6 undervisningsdage) får du samtidens og fremtidens vigtigste viden, værktøjer og kompetencer som offentlig leder. Og det hele formidles af 6 af Danmarks førende eksperter inden for offentlig ledelse.

En fagligt stærk lederuddannelse rettet mod praksis!

‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse” en fagligt stærk, men samtidig anvendelsesorienteret offentlig lederuddannelse – udviklet i tæt samarbejde med landets førende offentlige ledelseseksperter. Lederuddannelsen giver dig et solidt fagligt fundament, men handler endnu mere om dig selv og din egen praksis. Vi ‘tvinger’ dig med andre ord til at relatere alt, du lærer, til din egen ledelse – og til at implementere nye tiltag og forbedre din praksis som offentlig leder.

 

Professionelt pensum på dansk

Vi har sammensat et stærkt pensum for uddannelsen, og du skal forvente at læse cirka 300 sider per måned i de seks måneder. Pensum har vi valgt at holde på dansk, idet forskningen viser, at man lærer bedst ved at læse på sit modersmål – også selvom man er god til engelsk. Men også fordi offentlig ledelse i Danmark ikke er det samme som offentlig ledelse i Sverige, Tyskland eller i USA.

Teksterne er primært en blanding af bøger og artikler. Men der er også videoklip m.v. som en del af forberedelsen. Alle artikler og bøger, du skal læse, er naturligvis skrevet af anerkendte fagfolk, ledere og eksperter.

Pensum og materiale indgår i prisen for Den Nye Offentlige Lederuddannelse, og det vil blive udleveret ved lederuddannelsens start. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad lederuddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.

Det er helt utroligt, hvordan alle AROS’ undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder og medarbejderes udfordringer. De tilpasser deres undervisning til lige præcis vores behov. 3. kursus i træk med AROS har bestemt ikke skuffet!

Louise Bruun Christensen - Copenhagen Business School

Dit udbytte

 • Du får udbygget dit praktiske og teoretiske fundament som offentlig leder (uanset om du er erfaren eller ny leder). Og du udvikler nye lederegenskaber, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.

 • Du får papir på, at du har gennemført en anerkendt uddannelse i de klassiske fag inden for offentlig ledelse - designet og blåstemplet af 6 af landets førende eksperter inden for offentlig ledelse.

 • Du bliver en bedre leder med alt, hvad det indebærer: Større anerkendelse fra ledere og medarbejdere. Større succes med dine ledelsesopgaver. Bedre arbejdskultur omkring dig. Og langt større glæde ved dit arbejde.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsplads får en særdeles kompetent leder, der vil have et bredt fundament at stå på i sit lederskab, og som bedre og mere effektivt vil kunne håndtere arbejdspladsens mange udfordringer på både kort og lang sigt.

 • Du vil med din nye viden om innovative processer og forandringsledelse blive en sublim sparringspartner for den øverste ledelse i forhold til at indtage nye positioner.

 • Arbejdsmiljøet i din afdeling får en vitaminindsprøjtning gennem dine nye lederegenskaber og teamledelsesværktøjer.

Hent PDF: Klik her for at bestille en PDF med udvidet materiale

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 1:

Strategisk ledelse. Visioner og strategiske processer i en turbulent og foranderlig verden. Læring i organisationer. 

– Underviser: Lone Lindsby

Strategi, forandring og læring handler bl.a. om at være fremtidsorienteret. Lederskab går bl.a. ud på at forbinde nutid og fremtid. Det handler om at forstå arbejdspladsens mission og vision og om at udvikle de strategier og planer, der skal være med til at bringe arbejdspladsen godt ind i fremtiden. 

Den strategiske ledelse er afgørende for organisationens fremtidsmuligheder, og i modulet gennemgås begreber og modeller, der er vigtige i denne sammenhæng.

På første modul af ‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse’ fokuserer vi derfor på grundlæggende problemstillinger vedrørende strategi og forandring – både nationale og globale forhold og kræfter behandles. Offentlige organisationer eksisterer i meget turbulente omgivelser, som hænger sammen med den strategiske situation og ledelse, der karakteriserer og finder sted i organisationen.

Temaer, vi behandler på uddannelsens første undervisningsdag (og i læsningen):

 • Mission, vision og strategi
 • Strategisk planlægning og ledelse
 • Strategi og organisationsstruktur
 • Organisationens omgivelser og interessenter
 • Strategiimplementering.

mini mba, Steen hildebrandt

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 2:

Offentlig transformativ digitalisering

– Underviser: Jette Bondo

Digitaliseringsdagsordenen har for alvor taget fart de seneste år. Den sætter scenen for al udvikling i organisationer og af organisationer. På uddannelsens modul 2 fokuserer vi på digital meningsskabelse og på ledelse i det forudsigelige og det uforudsigelige. Vi prøver også at få klarhed over, hvor parat du og din organisation er til den digitale transformation.

Hvor klar er du og din organisation til at få det fulde udbytte af det potentiale, der ligger i digitalisering? Hvad kræver det af dig som leder? Hvor digital parat er du selv? Hvor digital parat er din organisation? Hvad betyder digitaliseringen for din ledelse? Når man ikke kan styre den digitale udvikling, hvad betyder det så for din rolle som leder? Og hvordan kan man fremelske et digitalt mind-set hos medarbejderne?

Temaer, vi behandler på uddannelsens anden undervisningsdag (og i læsningen):

 • Digitalisering og digital transformation i det offentlige
 • Det digitale mind-set
 • Digital offentlig meningsskabelse
 • Forudsigelighed og uforudsigelighed
 • Paradokser i offentlig digitalisering.

mini mba, Steen hildebrandt

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 3:

Personaleledelse, rollen som leder & kultur på arbejdspladsen

– Underviser: Eva Zeuthen Bentsen

Offentlig ledelse er i søgelyset. Og et stadig stigende fokus ses på den konkrete ledelse af det personale og den drift, der finder sted inden for rammerne af de politiske krav og de økonomiske betingelser. Det betyder at der også kommer et stigende fokus på den enkelte leder, på din evne og muligheder for at motivere, for at skabe den rette kultur, for at udvikle visioner, for at implementere strategi og at imødekomme de borgerønsker, der er til din organisation. Du skal kunne samskabe og du skal løbende kunne udvikle dig selv, din ledergruppe og din organisation.

Temaer, vi behandler på uddannelsens tredje undervisningsdag (og i læsningen):

 • Et nyt handlingsorienteret blik på offentlig ledelse – hvad betyder det konkret?
 • Skabelse af en borgerorienteret organisation
 • Krav til ledelsesopgaven og ledelseshandlinger på flere niveauer i organisationen
 • Arbejdet med kulturel diagnosticering og forandring
 • Ledelsesgruppens betydning
 • Ledelseskommunikation og værdiorientering
 • Et personligt blik på egen ledelse.

mini mba, Steen hildebrandt

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 4:

Offentlig forandringsledelse og forandringskommunikation.

– Underviser: Lars Frisk Rossen

Forandring er et grundvilkår i den moderne offentlige organisation. For få år siden talte vi næsten udelukkende om de forandringer, som organisationen selv ønskede at gennemføre. Nu er det nødvendigt også at fokusere på de forandringer, der kommer udefra – ofte som overraskelser og forstyrrelser. I dette modul fokuserer vi derfor på alle former for forandringer, og vi lægger vægt på at forstå, hvorledes mennesker reagerer på og forholder sig til forandringer.

Forandring er mere en tilstand end en undtagelse. Enhver organisation (og dens ledere) skal kunne forstå og håndtere forandringer; både udefrakommende og internt initierede forandringer. Du kommer derfor i dette modul til at lære at forstå selve forandringsbegrebet; de fysiske, systemmæssige, tanke- og følelsesmæssige aspekter af forandring. Hvordan skal vi forstå sammenhængene mellem disse forskellige aspekter af forandring?

Risiko- og teknologiledelse er emner, vi ligeledes behandler på fjerde modul af ‘Den Nye Offentlige Lederuddannelse’. Vi kommer afsluttende til at drøfte resiliensbegrebet, både på organisation-s og individniveau.

Temaer, vi behandler på uddannelsens fjerde undervisningsdag (og i læsningen):

 • Innovation og innovationsledelse
 • Forandringer og forandringsledelse
 • Organisatoriske sammenhænge
 • Resiliens og bevidst arbejde med resiliens
 • Den brændende platform
 • Partnerskaber
 • Teknologiske forandringer
 • Risikoledelse.

mini mba, Steen hildebrandt

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 5:

Offentlig økomistyring og ledelse.

– Underviser: Mikkel Munk Nielsen

Ledelse er tæt forbundet med økonomien. Og din strategiske forståelse af økonomi og økonomistyring giver dig de vigtigste værktøjer til at komme igennem med dine beslutninger som leder. Økonomisk forståelse giver dig med andre ord gennemslagskraft som leder!

Som leder skal du håndtere et mangesidet fokus i din hverdag. Du skal skabe faglige resultater i en høj kvalitet. Sikre at kerneopgaverne leveres af kompetente medarbejdere, som trives i jobbet, og som bidrager til nytænkning og løsninger i driften. Samtidigt skal borgeren eller kunden opleve en effektiv og serviceorienteret leverance. Det kræver overblik af dig som leder, og det kræver viden om hele ”forretningen”.

Det er et grundvilkår, at budgettet er stramt, effektiviseringsdagsordenen og ”mere for mindre”, eller i bedste fald ”mere for det samme”, er gældende og griber ind i alle vores ledelsesopgaver. Det betyder, at den kompetente leder skal have et løbende fokus på og viden om, hvordan styring af økonomien håndteres – både sin egen afdelings økonomi, men også hvordan lederen på strategisk niveau indgår i en organisations overordnede budgetramme.

Temaer, vi behandler på uddannelsens femte undervisningsdag (og i læsningen):

 • Lederrollen i budgetprocessen – de tre styringsdimensioner
 • Styringstrekanten og omkostningsstyring – sammenhænge mellem budget, pris og leverance
 • Effektiviseringsstrategier. ”Mere for mindre”
 • Driftsledelse og styring. Mit eget ‘styringskompas’
 • Målstyring og resultatstyring
 • Overblik over budgetmodeller
 • Introduktion til styringsparadigmer
 • Ledelsesinformation og resultatrapportering
 • Omkostningsberegninger på ydelser og aktiviteter.

mini mba, Steen hildebrandt

Den Nye Offentlige Lederuddannelse – Fagområde 6:

Lederen som kommunikator. Intern og ekstern kommunikation

– Underviser: Margrethe Lyngs

Offentlig ledelseskommunikation er en mangefacetteret affære, og du er nødsaget til at mestre alle facetter for at lykkes som leder. Du skal kunne kommunikere effektivt med medarbejdere, ledelse, borgere – og måske endda også med journalister og politikere.

Uddannelsens modul 6 giver dig anledning til at reflektere over egen praksis og blive skarpere på offentlig ledelseskommunikation på en lang række essentielle fronter.

Temaer, vi behandler på uddannelsens sjette undervisningsdag (og i læsningen):

 • Organisationens/afdelingens kommunikationsstrategi
 • Stakeholders – hvem er de for jer?
 • Nye medier og nye kommunikationslandskaber
 • Hvad er din ‘license to operate’?
 • Effektiv formidling af budskaber
 • Aristoteles og retorikken
 • Krisehåndteringens ABC
 • Issues management og Gab-analyse
 • Personlig ledelseskommunikation (opad og nedad)
 • Skab et tillidsfuldt kommunikationsmiljø.

mini mba, Steen hildebrandt

Øvelser med udgangspunkt i dig!

For os handler ‘Den Nye Offentlig Lederuddannelse’ om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som leder (eller kommende leder) og til din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din lederuddannelse. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).

mini mba, Steen hildebrandt

Få masser af sparring i din studiegruppe

Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på din egen situation og rolle som leder. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte og ikke mindst et netværk, som du kan trække på resten af din karriere.

mini mba, Steen hildebrandt

Eksamen (opsamling og personlig udvikling)

Eksamenen på Den Nye Offentlige Lederuddannelse er todelt:

 1. Skriftlig opgave på 6 sider (som du skriver derhjemme)
 2. Multiple choice-test af din konkrete viden og om redskaberne fra uddannelsen (som du tager online).

Eksaminator vil være en af lederuddannelsens undervisere.

Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Nye Offentlige Lederuddannelse. Tager du eksamen og består, får du i stedet et eksamensbevis.

mini mba, Steen hildebrandt

Derfor er Aros Business Academy kåret til Børsen Gazelle

Her kan du læse, hvorfor, vi mener, at Aros Business Academy for andet år i træk er kåret til Gazellevirksomhed af Børsen: Aros Business Academy er Gazelle.

mini mba, Steen hildebrandt

Hent PDF: Klik her for at downloade en PDF med udvidet materiale

Lone Lindsby, Offenlig Lederuddannelse

Lone Lindsby

Lone Lindsby er koncerndirektør i Region Sjælland, hvor hun blandt andet er i front for udviklingen af regionens værdibaserede styringsmodel.

Hun har tidligere arbejdet som  programdirektør i Forsvarsministeriet for Nyt Kampfly Program og har haft flere ledende stillinger i DSB, blandt andet som konsulent i effektiviseringsenheden McKinsey/DSB, underdirektør, stabsdirektør og direktør for strategi- og forretningsudvikling og efterfølgende koncerndirektør og medlem af koncernledelsen.

Lone er uddannet cand. polit.

Fuld profil

Jette Bondo

Jette har over 10 års erfaring med digitalisering i den offentlige sektor, og har oven i købet modtaget flere priser for sit arbejde med digitale løsninger. Udover hendes mange IT-ledelsesstillinger i forskellige kommuner og organisationer, har hun også erfaring med undervisning i digitalisering, samt som udvalgsmedlem hos både ITU og Dansk IT.

Jette er uddannet Cand.Techn.Soc. fra Roskilde Universitetscenter og har en Master of Management Development fra CBS. Hun er en strategisk leder og underviser, der tager afsæt i brugerne og borgerne og sætter en dyd i at skabe retning og tydelige resultater.

Fuld profil
Eva Zeuthen Bentsen - Offentlig Lederuddannelse

Eva Zeuthen Bentsen

Eva Zeuthen er tidligere direktør for Gentofte Hospital. Hun har desuden haft ledende stillinger på Copenhagen Business School (CBS) og hos Danske Regioner.

I dag er Eva partner hos Odgers Berndtson, hvor hun rekrutterer topchefer på vegne af virksomheder og offentlige instanser.

Eva er uddannet cand. merc. i strategi og ledelse og har en ph.d. i ledelse fra Handelshøjskolen i København.

 

Fuld profil
Lars-Frisk-Rossen,

Lars Frisk Rossen

Lars Frisk Rossen har været leder hele sit liv. Fra Livgarden til Maersk, GN Store Nord og LEGO har Lars ledet forandringer og forretningsinitiativer forankret i virksomhedernes respektive strategier. Ved at kombinere den nyeste teori med en legende tilgang til ledelse giver han dig anderledes og energiske veje til at opnå nye resultater i netop din hverdag.

Det, der får Lars’ undervisning til at stå frem, er, at han på egen krop har mærket, når værktøjer og metoder både har virket og fejlet. Erfaringer han gerne bringer i spil for at gøre dig til en succes.

Fuld profil
mikkel, den offentlige lederuddannelse

Mikkel Munk Nielsen

Når det kommer til ledelse og administration i det offentlige, er Mikkel en af de skarpeste, der findes. Med et bagkatalog bestående af administrationschef for Høje Taastrup Kommune samt stillinger hos bl.a. Deloitte, KL, Videnskabsministeriet samt sin nuværende position hos PwC, har han oparbejdet et væld af kompetencer inden for offentlig ledelse, projektledelse, økonomistyring og politisk betjening.

Mikkel er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet.

Fuld profil
Margrethe Lyngs, offentlig lederuddannelse

Margrethe Lyngs

Margrethe Lyngs har bestredet en lang række lederstillinger inden for kommunikation, primært i det offentlige.

Hun har blandt andet været centerdirektør for kommunikation i Region Hovedstaden, kommunikations- og marketingdirektør hos NCC, kommunikationsdirektør i Region Syddanmark, informationschef i Fødevareministeriet, informationschef i Herlev Kommune samt informationschef i Forbrugerstyrelsen.

Hun har i dag sit eget kommunikationsbureau.

Margrethe er uddannet cand. mag. fra Københavns Universitet, suppleret med Den Journalistiske Efteruddannelse og en MPA (Master of Public Administration) fra CBS.

Fuld profil

Pris

29.500 kr.
/ 28.000 kr., hvis I er flere kollegaer på samme hold.

Priserne er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. bøger og kompendier og eksklusiv forplejning på alle undervisningsdage. Betaling en uge før start på ‘Den Nye Offenltige Lederuddannelse’.

Næste uddannelsesstart

Startdato: 7. maj kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 7. maj 2018
Modul 2: 4. juni 2018
Modul 3: 13. august 2018
Modul 4: 5. oktober 2018
Modul 5: 10. september 2018
Modul 6: 5. november 2018


Radisson Blu Royal Hotel, København
Startdato: 14. maj kl. 9-17 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 14. maj 2018
Modul 2: 11. juni 2018
Modul 3: 20. august 2018
Modul 4: 21. september 2018
Modul 5: 22. oktober 2018
Modul 6: 19. november 2018


Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 4. september kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 4. september 2018
Modul 2: 2. oktober 2018
Modul 3: 30. oktober 2018
Modul 4: 27. november 2018
Modul 5: 8. januar 2019
Modul 6: 5. februar 2019


Radisson Blu Royal Hotel, København
Startdato: 10. september kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 10. september 2018
Modul 2: 8. oktober 2018
Modul 3: 5. november 2018
Modul 4: 10. december 2018
Modul 5: 15. januar 2019
Modul 6: 7. februar 2019


Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Startdato: 17. januar kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 17. januar 2019
Modul 2: 28. februar 2019
Modul 3: 28. marts 2019
Modul 4: 30. april 2019
Modul 5: 6. juni 2019
Modul 6: 2. juli 2019


Radisson Blu Royal Hotel, København
Startdato: 23. januar kl. 9-16 Tilmeld
Uddannelsen består af flere moduler:
Program

Modul 1: 23. januar 2019
Modul 2: 6. marts 2019
Modul 3: 3. april 2019
Modul 4: 8. maj 2019
Modul 5: 4. juni 2019
Modul 6: 26. juni 2019


Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Ingen datoer der passer? Kontakt os her

Kursuskategorier

Loading