calendar-grid calendar-list course-callendar-hover course-callendarcourse-overview-hover course-overview credit-carde-book-hover e-book facebook-hover facebook iconslightbulb linked-in-hover linked-in online-help-hover online-help pp-thumb-up-02 right-arrow search-hover search select-arrow thumbs-up twitter-hover twitter user

Aros Konsulentuddannelse

Bliv professionel konsulent med bevis på dine kvalifikationer! Gennem 8 intensive uddannelsesdage lærer du at mestre konsulentrollens kompleksitet og diversitet, så du kan skabe langvarige og mærkbare resultater.

De 5 bedste grunde til at tage Aros Konsulentuddannelse

 • Du får en teoretisk og praksisrettet uddannelse, hvor du lærer at navigere i de forskellige områder en konsulent arbejder inden for
 • Du får både det bedste fra proceskonsulent-verdenen og ???????
 • Du får større gennemslagskraft som konsulent
 • Du udvikler dig personligt og fagligt i konsulentrollen
 • Du bliver en del af et netværk bestående af andre konsulenter.
97,9 %

af vores kursister mener, at underviseren var meget god/god til at tilpasse indhold og undervisning til dem.

Pris

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Kursets målgruppe

Denne uddannelse er for dig, som ofte skal navigere i en situation, hvad enten du er intern eller ekstern konsulent, hvor du skal rådgive i forbindelse med forandringer, processer, udvikling og mange andre situationer.

Opnå bedre gennemslagskraft som konsulent

Om du har lidt eller meget erfaring som konsulent, så har du nok allerede oplevet på egen krop, at det kan være et svært felt at manøvrere i. Samtidig lider du under, at “konsulent” er en ubeskyttet titel, der ikke nødvendigvis giver dig den etos, du har brug for.

Heldigvis er vores konsulentuddannelse designet til at give dig redskaberne til at blive en knivskarp professionel konsulent – samtidig med, at du får papir på det, du kan. Det hele starter med dig og din konsulentrolle, og foruden de helt hardcore værktøjer, får du også en større forståelse for dig selv.

Vi giver dig alt det, der skaber en professionel konsulent

Som konsulent har du i særlig grad brug for at forstå mennesker, organisationer, gruppedynamikker, processer og forretning. Du har også brug for at kunne skabe gode relationer, indgå i netværk og være katalysator i både udvikling og forandringsprocesser. Du skal også agere på mange forskellige scener og på forskellige niveauer. Det kræver både gode virkemidler, viden, metoder og stort kendskab til egen adfærd. Og det får du under uddannelsen.

Derudover lærer du at anvende de grundlæggende planlægnings-, styrings- og leveranceværktøjer/modeller inden for konsulentvirket. Samtidig lærer du også at analysere og vurdere situationer samt beslutte handlinger og løsningsmodeller ud fra en systemteoretiske tænkning.

Uddannelsen handler om dig!

Det er svært at finde to konsulenter med helt ens jobbeskrivelser (hvis de overhovedet findes!). Derfor har vi designet vores konsulentuddannelse ud fra princippet om, at den skal handle om dig og din konsulentrolle.

Før uddannelsen starter, skal du derfor beskrive din rolle som konsulent og de opgaver, du skal løse eller facilitere. Så kan vores undervisere tilrettelægge deres undervisning, så du får lige præcis det ud af uddannelsen, du skal bruge. Der vil desuden være masser af casearbejde, hvor du tager udgangspunkt i dit eget arbejde og din egen rolle som konsulent. På den måde lærer du, hvordan du bedst kan løse de forskellige situationer, du står i!

Du får papir på dine kompetencer

Når du har gennemført alle 4 moduler på Aros Konsulentuddannelse, modtager du et bevis på din uddannelse som konsulent.

 

Dit udbytte

 • Du får et bredt katalog af helt konkrete redskaber og modeller, som du bliver ekspert i at bruge. Derfor kan du altid trække dem frem, og bruge dem i de helt rigtige situationer. På den måde bliver du simpelthen en bedre konsulent

 • Du får en bredere uddannelse, der ikke kun fokuserer på processer, men også mange andre aspekter inden for konsulentvirket. Dermed får du en faglig ballast, der er svær at hamle op med

 • Du får en fordel i forhold til mange af de andre i dit felt, der også kalder sig konsulenter. Med en uddannelse, der giver dig bevis på nogle helt konkrete kompetencer, styrker du din position, ikke alene på din arbejdsplads, men også generelt på arbejdsmarkedet.

Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsgiver får en endnu mere kompetent konsulent, som står stærkere rent fagligt, men også personligt

 • Din arbejdsgiver får en konsulent, som ved, hvordan forskellige problemstillinger og situationer inden for konsulentvirket skal håndteres. Og dette vil kunne mærkes positivt på bundlinjen

 • Din arbejdsgiver får en medarbejder, som med sine stærke rådgivningskompetencer i forbindelse med forandringer, processer, udvikling mv., bliver en god sparringspartner for både de øvrige konsulenter og den øverste ledelse.

Læs mere om de forskellige moduler

Aros Konsulentuddannelse giver dig 4 knivskarpe moduler over sammenlagt 8 kursusdage, hvor du vil arbejde intensivt med alle de områder, du som konsulent skal mestre.

Modul 1

Konsulentgerningen og consulting-processen

Lidt tekst

 

 • Consulting og konsulenters berettigelse
 • Konsulentens mandat og magt i organisationen
 • Etik, ansvar og fortrolighed i konsulentgerningen
 • Konsulentens viden, færdigheder og kompetencer
 • Consulting discipliner og processer
 • Ledelse og styring af interessenter og klienter (Stakeholder management)
 • Ledelse og styring af consulting processen (Engagement management)

 

Underviser: ?

Modul 1 løber over to fulde kursusdage

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 2

Rollen som konsulent – den lineære proces

Lidt tekst

 

 • Den lineære consulting proces
 • Konsulentens rolle og adfærd i linære processer
 • Konsulentens rationelle værktøjskasse
 • Problemidentificering og -løsningsmodeller
 • Planlægning og projektledelse

 

 

Underviser: ?

Modul 2 løber over to fulde kursusdage

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 3

Rollen som konsulent – den cirkulære proces

Lidt tekst

 

 • Den cirkulære proces
 • Konsulentens rolle og adfærd i cirkulære processer
 • Konsulentens faciliterende værktøjskasse
 • Konsulents spørge-/interviewteknik
 • Proces-facilitering og præsentationsteknik
 • Håndtering af konflikter mellem interessenterne

 

 

Underviser: ?

Modul 3 løber over to fulde kursusdage

mini mba, Steen hildebrandt

Modul 4

Konsulentens hverdag

 

Lidt tekst

 

 • Tidsstyring og personlig planlægning
 • Personlig udvikling og konsulentens værdisæt
 • Når virkeligheder rammer, hvad er så svært?

 

Underviser: ?

Modul 4 løber over to fulde kursusdage

 

mini mba, Steen hildebrandt

Kursets underviser tager hånd om din læring!

For os handler alting om, at du får en positiv forandring ud af dette kursus! Derfor spørger vi ind til dine forudsætninger og behov før kursusstart. Og underviseren sørger for, at du efter endt kursus let kan bruge dine nye redskaber, kompetencer og viden der, hvor du er – så du nemt kan skabe endnu større værdi for dig selv og for din arbejdsplads.

Tilmeld dig, og få et gratis e-kursus!

Når du tilmelder dig dette kursus, sender vi dig vores lille e-kursus ”Få større udbytte af dine kurser”. Med kurset får du enkle tips til, hvordan du får størst muligt udbytte af dette kursus – og af alle dine fremtidige kurser.

Skal vi skræddersy et kursus til jer?

Vi afholder hver dag skræddersyede kurser og uddannelser ude hos kunderne. Og vi vil også rigtig gerne hjælpe jer! Tag en snak med os på tlf. 70 278 279 eller skriv til uddannelseschef Anders Rosenlund på ar@arosbusinessacademy.dk. Så får I et uforpligtende kursusoplæg inkl. priser og praktisk info.

christian wegener

Christian

Christian har flere års erfaring som leder, konsulent og underviser inden for områderne ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling i både private og offentlige virksomheder. Han har uddannet og trænet ledere og nøglemedarbejdere med fokus på individets behov og ambition og omverdens forventninger hertil. Afsættet er en solid teoretisk forståelse og praktiske erfarninger fra forskellige brancher.

Christian har en MBA i Strategi Management og er oprindelig uddannet linieofficer i hæren. Han har en række certificeringer i blandt andet TalentTesten TT38, PeopleTools samt coaching.

christian@aroskurser.dk 

Fuld profil
Underviser hos Aros Business Academy, Martin

Martin

Martin har mange års erfaring som både leder, konsulent og underviser inden for områderne ledelse, innovation, projektledelse, organisatorisk forretningsudvikling og forandringsledelse i både private og offentlige organisationer. Han har uddannet og trænet en række ledere og projektledere med udgangspunkt i en effektfuld vekselvirkning mellem udfordringer, realisme, dialog, teori, praksis og refleksion.

Martin har en MBA fra Coventry University i General Management og har en diplomuddannelse i ledelse. Han har en baggrund som linjeofficer og har en række certificeringer inden for projektledelse og ledelse, bl.a.  eksamineret projektleder, PMP®, PRINCE2®, DiSC®, Belbin® og SimulTrain® Projekttræningssystem.

martin@aroskurser.dk 

Fuld profil

Pris

Kontakt os og få et tilbud

Prisen er eksklusive moms. Med i prisen får du bl.a. et e-kursus om god læring, undervisningsmateriale og fuld forplejning under kurset.
Betaling 21 dage før kursusstart.

Ny dato på vej

Er du interesseret i dette kursus?

Kontakt os, og hør om mulige datoer

Kursuskategorier

Loading